2020 takvim yılı içerisinde KAYİK denetimi yapılmamıştır.